TÜRKAK / Proses-Ürün Belgelendirme Başvuru Formu (F-138(7))


(GSI SLV TR tarafından doldurulacaktır)

Başvuru sahibi/müşteri

Uygulama Alanı (Lütfen uygun alanı işaretleyiniz)

TS EN ISO 3834 / TS EN 1090 / TS EN 15085 standartlarına göre olan sertifikalar, kaynak koordinatörlerinin kişisel bilgilerini (soyadları, ilk adları, yeterlikleri ve doğum tarihleri) de içerecektir. Bu başvuru ile ilgili kişilerin rızası alındığı kabul edilmiştir.


Sayfa 1/11

Başvuru ile ilgili Genel sorular

İşletmenin sahip olduğu belgeler?

Düzenleyen

Personel

Dışarıdan istihdam edilen çalışanların da hesaba katılması gerekir. İki adet yarı zamanlı çalışan, bir tam gün çalışan gibi sayılabilir. Dışarıdan alınan hizmetler için sözleşmeye bağlı çalışanların sayısının dikkate alınmasına gerek yoktur.

Bunlar arasında, aşağıdaki konularda çalışanlar:

Üreticinin, şubesi / tesisi var mıdır?

(Eğer belgelendirmeye dâhil edilecekse bu bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır.)

Lütfen şube / tesislerin adları ve adreslerini bildiriniz (gerekirse, ek olarak bir liste şeklinde)

(Şubesi olmayan kuruluşlar için geçerli değildir)

Lütfen şube / tesislerde görevlendirilen personelin dağılımını belirtiniz. (gerekirse, ek olarak bir liste şeklinde)

(Şubesi olmayan kuruluşlar için geçerli değildir)

Denetimin gerçekleşeceği dil nedir?

Başvuru amacınız nedir?

İstenen tarih


Sayfa 2/11

Başvuru Formu gözden geçirilmiştir. Buna bağlı olarak;Teklif vermeye;


Proses-Ürün Belgelendirme Müdürü/Direktif Yöneticisi

Ad-Soyad/İmza/TarihSayfa 11/11

CAPTCHA Image

Resimdeki Kodu Girin