Proses-Ürün Belgelendirme Başvuru Formu (F-138(8))


(GSI SLV TR tarafından doldurulacaktır)

Başvuru sahibi/müşteriTercih edilen tarih:
Tercih edilen tarih:
Tercih edilen tarih:
Tercih edilen tarih:
Tercih edilen tarih:

Sayfa 1/11

Uygulama Alanı (Lütfen uygun alanı işaretleyiniz)


EN ISO 3834 / EN 1090 / EN 15085-2 standartlarına göre olan sertifikalar, kaynak koordinatörlerinin kişisel bilgilerini (soyadları, ilk adları, yeterlilikleri ve doğum tarihleri) de içerecektir. Bu başvuru ile, ilgili kişilerin rızasının alındığı kabul edilmiştir.


Sayfa 2/11

Başvuru ile ilgili Genel sorular


İşletmenin sahip olduğu belgeler?

Düzenleyen


Firmanız, kalite sisteminin kurulması esnasında ve/veya denetim süreçlerine yardımcı olunması amacıyla üçüncü taraflardan (kişi veya kuruluş) danışmanlık hizmeti alıyor mu?


Personel

Dışarıdan istihdam edilen çalışanların da hesaba katılması gerekir. İki adet yarı zamanlı çalışan, bir tam gün çalışan gibi sayılabilir. Dışarıdan alınan hizmetler için sözleşmeye bağlı çalışanların sayısının dikkate alınmasına gerek yoktur.

Bunlar arasında, aşağıdaki konularda çalışanlar:

Üreticinin, şubesi / tesisi var mıdır?

(Eğer belgelendirmeye dâhil edilecekse bu bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır.)


Lütfen şube / tesislerin adları ve adreslerini bildiriniz (gerekirse, ek olarak bir liste şeklinde)

(Şubesi olmayan kuruluşlar için geçerli değildir)


Lütfen şube / tesislerde görevlendirilen personelin dağılımını belirtiniz. (gerekirse, ek olarak bir liste şeklinde)

(Şubesi olmayan kuruluşlar için geçerli değildir)


Denetimin gerçekleşeceği dil nedir?


Sayfa 3/11

CAPTCHA Image

Resimdeki Kodu Girin