EN 15085-2: Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 2:Kalite gerekleri ve belgelendirilme

Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının ve bu araçlarla ilgili hizmetin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için bu alanlarda çalışacak firmaların uluslararası geçerlilikte belgelendirilmiş olması gereklidir.

Akredite firmalar, kendi alanında en yüksek saygınlığa sahip bir sivil kuruluş olan ECWRV (European Comittee for Welding of Railway Vehicles) tarafından onandığı taktirde, vermiş oldukları belgeler, www.en15085.net web sitesi üzerinde yayımlanır. Dünyanın önde gelen büyük kuruluşların, belgeli firmalara bu site aracılığıyla ulaşmakta ve iş bağlantılarını kurmaktadır.

GSI SLV-TR bu alanda, gerek sahip olduğu TÜRKAK akreditasyonu ile, gerekse GSI SLV işbirliği ile ECWRV onaylı olarak belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.

GSI SLV-TR, bu alanda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firmadır.


EN 1090-1: Çelik yapı uygulamaları – Bölüm 1: Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri

Çelik ve Alüminyum yapıların ve yapı elemanlarının üretimi ve bunların CE işaretlemesinin yapılması için gerekliliklerin tanımlandığı bir standartlar dizisidir.

CE işaretlemesi bu ürünlerin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için gerek şarttır. Bu işaretlemenin yapılabilmesi için, üreticinin uluslararası geçerlilikte EN 1090-1 belgesine sahip olması gereklidir.

Belgelendirme yapan akredite firmalar, ayrıca Avrupa Komisyonu çatısı altında bulunan NANDO bilgi sistemine (New Approach Notified and Designated Organisations), “onaylanmış kuruluş (notified body)” olarak kayıtlı olmak zorundadır.

GSI SLV-TR, sahip olduğu TÜRKAK akreditasyonu ile ve NANDO sisteminde kayıtlı onaylanmış kuruluş olarak (onaylanmış kuruluş numarası 2617) bu alanda hizmet vermektedir. GSI SLV-TR, Alman Kaynak Cemiyeti Belgelendirme kumrunun (DVS-ZERT) kooperasyon partneri’dir. Bu kapsamda, firmamız tarafından yapılan belgelendirmeler, www.en1090.net web sitesi üzerinde yayımlanmaktadır.

GSI SLV-TR, bu alanda Türkiye’de faaliyet gösteren ilk firmadır.


ISO 3834: Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları

DIN / TS EN ISO 3834, kaynaklı üretim yapan işletmeler için tasarlanmış ve kalitenin güvence altına alınmasını hedefleyen bir kalite yönetim sistemidir.

Sektörler bazında kullanılan belgelendirme sistemleri de (EN 15085-2, EN 1090-1 gibi), ISO 3834 kalite yönetimi sisteminin uygulanmasını zorunlu tutmaktadır.

GSI SLV-TR bu alanda, sahip olduğu TÜRKAK akreditasyonu ile belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.